ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในสมัยโบราณเราถือว่าวันแรกของเดือนจันทรคติเป็นวันขึ้นปีใหม่

ประวัติสงกรานต์ และประเพณีสงกรานต์

ประวัติสงกรานต์ และประเพณีสงกรานต์ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ หลายคนนึกถึงวันหยุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี สงกรานต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสุข